Fakiers en magiërs

De koningin van Sheba

Iedereen heeft wel eens gehoord van de koningin van Sheba. Deze exotische koningin is al eeuwenlang in mysteriën gehuld. Niemand weet precies waar ze vandaan kwam. Archeologen betwisten elkaar over haar land van herkomst. Er wordt gesuggereerd dat ze uit Ethiopië kwam, maar aan de andere kant is er een sterk vermoeden dat ze uit Jemen kwam. De koningin van Sheba wordt beschreven in zowel de Bijbel als in de Koran. Bovendien zijn er kunstwerken, films en opera’s aan haar gewijd. Dit verhaal wordt regelmatig gebruikt bij voorstellingen op Arabische thema avonden. Een aanrader voor een boeiende avond met je kinderen. Om het extra feestelijk te maken kun je in de Kidsbrandstore een nieuwe outfit vinden voor een gezellig uitje.

Het verhaal

De Bijbelse geschiedenis verhaalt over de ontmoeting tussen koning Salomo en de koningin van Sheba in de 10e eeuw voor Christus.

De versie van het verhaal in de Koran verschilt enigszins van de Bijbelse vertelling, in die zin dat koning Salomo in de Koran een profeet was. Dat wil zeggen dat hij een boodschapper van Allah was. De Arabische naam voor Salomo is Sulayman. De profeet Sulayman hoorde van de wijze vogel hud-hud (de hop) dat het een koningin was die op de troon zat en de macht had in het gebied van de Rode Zee in Zuid-Arabië. Zij was rijk en heerste over het koninkrijk van Saba (Sheba), het huidige Jemen. De hud-hud kwam naar de profeet Sulayman met de mededeling dat koningin Bilqis van Saba en haar volk zich bezighielden met het aanbidden van de zon. Dat baarde de profeet grote zorgen, omdat het aanbidden van een hemellichaam een vorm van afgoderij is. Profeet Sulayman schreef daarom een brief naar koningin Bilqis met de uitnodiging om bij hem in Jeruzalem te komen. In eerste instantie weigerde de koningin het aanbod en vroeg hem om haar en haar volk met rust te laten. Uiteindelijk besloot ze toch op zijn verzoek in te gaan en ondernam de reis met een karavaan van kamelen naar Jeruzalem. Inmiddels vroeg profeet Sulayman Allah om een wonder te bewerkstelligen. De profeet zorgde er op die manier voor dat de troon van koningin Bilqis reeds in Jeruzalem zou zijn aangekomen alvorens de koningin zelf zou arriveren. Op het moment dat koningin Bilqis het paleis van profeet Sulayman betrad, kon ze haar ogen niet geloven toen ze haar eigen troon daar zag. Ze besefte hoe zondig ze was geweest de zon te vereren in plaats van Allah te aanbidden. Profeet Sulayman had haar laten zien dat met de wil van Allah alles mogelijk is en dat Allah de almachtige is.

Merkwaardige teleportatie

De troon van koningin Bilqis verdween op de ene plaats om op hetzelfde moment op een andere plaats te verschijnen. Dit verschijnsel wordt teleporteren genoemd. In het Arabisch wordt dit aangeduid met ‘Tayy al-ard’ wat letterlijk ‘de aarde vouwen’ betekent. Een mysterieus concept dus. Wetenschappers staan dan ook voor een groot raadsel. Misschien dat het fameuze vliegende tapijt, dat in zovele Arabische vertellingen voorkomt, dit merkwaardige mysterie symboliseert…. Wie zal het zeggen?

ashe