Fakiers en magiërs

Wat is een fakir?

Het woord fakir komt van het Arabische woord faqir, wat zoveel betekend als arme of sloeber. Een fakir is een arm persoon, welke doorgaans het het streven heeft om een rein en onbaatzuchtig leven te lijden. Dit kunnen zij doen door zichzelf meditatieve technieken eigen te maken waardoor de geest stil wordt, maar ook zelfkastijding is een veelgebruikte techniek. Via deze levenswijze tracht een fakir ascentie te bereiken, een mystieke staat waardoor hij met God zou kunnen versmelten. Als mens betekend dit dat je volledig afstand leert nemen van je ego.

Wondermensen

Door het toepassen en eigen maken van deze technieken, kan een fakir bijzondere dingen manifesteren. Hierdoor staan ze ook wel bekend als wondermensen, en treden dan ook vaak op als goochelaar of magiër. Er zijn van die stereotiepe vertoningen waar men direct aan denkt bij het horen van het woord fakir. Neem bijvoorbeeld het het zweven in de lucht in kleermakerszit, slangen bezweren of liggen op een spijkerbed. Een fakir is getraind om dergelijke beproevingen te doorstaan en kan zodoende ook optreden als artiest.

Vergelijkbaar met een fakir is een jadugar. Dit is een toerende magiër welke onder andere gedachten kan lezen, verhalen vertelt en tovert met de zwaartekracht.

Zakat

Officieel kan een fakir in het islamitische geloof aanspraak maken op een deel van de zakat. Zakat betekend ‘reiniging’, en is één van de vijf zuilen uit de islam. Dit houdt in dat er verplichte aalmoezen worden geschonken aan de armen, om zo een meer rechtvaardiger verdeling tussen arm en rijk te verkrijgen. Deze betaling ‘reinigt’ het overige bezit en vermogen van de aalmoesgever en is een boetedoening voor zonden.

ashe