Fakiers en magiërs

De kamelenrace, een Arabisch evenement

Zoals hier in het Westen, en dan met name in Engeland, de paardenrensport razend populair is, zo zijn in de landen van Noord-Afrika en vooral op het Arabische schiereiland de kamelenraces erg in trek. Het woord kamelenrace is eigenlijk niet juist, omdat men in deze landen dromedarissen gebruikt voor de rensport in plaats van kamelen. Het Arabische woord voor de dromedaris is echter al-jamal al-arabiyy, letterlijk vertaald is dat dus de Arabische kameel.

Een eeuwenoude traditie

Van oudsher werden er kamelenraces gehouden in de Arabische landen. Wetenschappers hebben vastgesteld dat de oorsprong van deze evenementen ergens in de zevende eeuw van onze jaartelling moet worden gesitueerd. In die tijd waren er natuurlijk nog geen officiële renbanen. Van een echte sport, zoals wij die nu kennen, was dan ook geen sprake. Het evenement is waarschijnlijk begonnen als een vorm van volksvermaak. De Arabische kameel (de dromedaris dus) is altijd al een zeer geliefd en gewaardeerd dier geweest bij de Arabische en Noord-Afrikaanse volksstammen. Het elegante dier wordt dan ook wel met trots het schip van de woestijn genoemd. Het houden van kamelenraces was (en is nog steeds) inherent aan de Arabische cultuur.

Business

Ooit was de kamelenrace dus een ongedwongen festiviteit voor het volk. Echter, vanaf het begin van de jaren ’70 van de vorige eeuw zijn de races tot heuse sportwedstrijden uitgegroeid. De evenementen werden van toen af aan beter georganiseerd en er werden verschillende trajecten aangelegd. De activiteiten kregen definitief een professioneel karakter. Het ging niet langer alleen maar om puur volksvermaak. Kamelenraces werden gehouden om mensen in de gelegenheid te stellen te kunnen wedden op de snelste kameel. Inmiddels zijn de evenementen omgevormd tot een gigantische business en gaat er zeer veel geld mee gemoeid. Prijzen die met de wedrennen zijn te winnen variëren van een slagroomtaart, te verkrijgen bij jeEigenTaart tot dure auto’s en gigantische sommen geld. Vele kamelenraces worden dan ook gesponsord door rijke sjeiks.

Lichtgewicht jockeys

De gevolgen van de vercommercialisering van de kamelenraces zijn eenvoudigweg bizar te noemen. Omdat iedere deelnemer zijn kameel de snelste wil laten zijn moet ervoor worden gezorgd dat de berijder van de kameel, de jockey, zo licht mogelijk is, opdat de kameel geen zware last hoeft mee te sjouwen tijdens het rennen. Voorheen gold de regel dat de jockey niet lichter mocht zijn dan 45 kilogram. Mettertijd begonnen vele deelnemers deze regel aan hun laars te lappen. Kleine jongens uit landen als Pakistan en Bangladesh werden gerekruteerd en verhandeld. Deze kinderen waren de nieuwe lichtgewicht jockeys geworden. Gelukkig hebben mensenrechtenorganisaties hier een eind aan kunnen maken. Inmiddels zijn de kind-jockeys vervangen door heuse robot-jockeys, die bestuurd worden door de deelnemers vanaf de zijlijn. We zien dat de kamelenraces hun ongedwongen karakter hebben verloren en een een ernstige zaak zijn geworden omdat het grote kapitaal helaas de baas is geworden.

ashe