Typisch Arabisch

Waarzeggerij en tasseografie

Waarzeggerij

De traditie van waarzeggerij is een zeer oude traditie, en vindt zijn oorsprong niet op één enkele vaste plek. Zowel in Egypte, Babylonië als ook het oude China zijn verhalen bekend over het gebruik van waarzeggerij, en zij deden dit al minstens 4.000 jaar voor het begin van onze jaartelling.

Iets dat een belangrijke rol speelt in de waarzeggerij zijn orakels, profetische dromen en zogenaamde ‘omens’. Omens zijn voortekenen welke op een bepaalde manier geïnterpreteerd worden, en

waarmee de toekomst voorspeld kan worden. Ook wordt vaak gebruik gemaakt van rituelen. Denk hierbij aan het lezen van theebladeren, pendelen met een pendelketting en het werpen van stokjes of stenen. Een vorm van waarzeggerij welke in het hedendaagse Westen erg populair is, is astrologie. Bij astrologie worden gebeurtenissen voorspeld, op basis van de bewegingen van de hemellichamen.

Wanneer men dieper duikt in de geschiedenis van waarzeggerij, komt men er al snel achter dat een veelgebruikt ritueel is en dat zelfs door koningen regelmatig gebruik gemaakt van de diensten

van waarzeggers. Ook in de Bijbel en de Tenach (joodse Bijbel) wordt gesproken over waarzeggerij. Hierin wordt echter nadrukkelijk verboden om waarzeggerij beoefenen of een waarzegger te raadplegen. Waarzeggerij werd in het christelijke Europa echt als zonde beschouwd en lange tijd was er een religieus verbod. Beoefenaars van waarzeggerij werden zelfs gerechtelijk vervolgd.

Tasseografie

 

Een zeer oude vorm van waarzeggerij is tasseografie. Onder het gros van de mensen staat dit echter beter bekend als koffiedik kijken. Bij dit ritueel dient degene die zijn toekomst voorspeld wil hebben eerst een kop Turkse koffie of thee te drinken. Nadat de koffie of thee op is, bekijkt de waarzegger de achtergebleven theebladeren of koffiedik in het kopje. Afhankelijk van de vormen die hierin gezien worden, kan hij of zij de toekomst voorspellen. Ook kan wel eens gevraagd worden om eerst nog in het koffiedik te roeren met de vinger, of het koffiedik op een schoteltje te doen. Soms wordt er daarnaast ook gebruik gemaakt van een kopje en schoteltje met diverse symbolen er op. De symbolen welke bedekt zijn met koffiedik of theebladeren zeggen iets over de cliënt.

De reden dat koffiedik kijken meer bekendheid heeft gekregen in het Westen, is sinds de intrede van koffie in Europa. Aan koffie werden diverse magische kwaliteiten toegekend, waaronder ook het voorspellende vermogen van het koffiedik.

Veel scepsis over waarzeggerij

Er heerst veel scepsis over alles wat met waarzeggerij te maken heeft. Sommige mensen zeggen zelfs dat het een vorm van oplichterij is. Gebruikmakend van hot- en cold-reading technieken zou een geraffineerde waarzegger eerst achter allerhande informatie over de cliënt kunnen komen, om deze vervolgens te imponeren met deze informatie, die hij of zij feitelijk niet zou kunnen weten.

ashe